Aanbod voor volwassenen:

oh nee... die wekker alweer
nog 5 minuutjes...nog 10 minuutjes... Ah! Al zo laat...
goh... weer zo'n lange dag
pfff... ik ben zo moe
grrr...laat mij allemaal gerust
is dat nu zo moeilijk om ...
jongens toch... kunnen jullie mij geen 5 minuten gunnen
tjonge...een middagpauze wordt me zelfs niet gegund
amai... wat respect krijg ik eigenlijk
man toch... als ik het ook niet zelf doe hé
tja...als ik op jou moet wachten dan ...
't Is hier toch altijd hetzelfde ...
wanneer kan ik eens eindelijk ...
ik kan nooit eens op mijn gemak ...
ik loop de benen vanonder mijn lijf
taxibedrijf 'mama' is weer aan de beurt
denken jullie dat ik nu niks beter te doen heb dan ...
kom, haast je...ik moet nog vlug
we gaan te laat zijn...zie je nu wel, ik had het zo voorspeld dat we in de file zouden staan...

De wereld kan jou opslorpen en hierdoor jou veranderen
helaas kan jij de wereld niet veranderen 
maar
je kunt jouw eigen geluk in handen nemen 
en losmaken van de jachtige wereld rondom jou ...
dit maakt een wereld van verschil 
voor jou én iedereen om je heen.

Wacht niet tot het te laat is...
Wacht niet tot je de partner bent met wie niet meer samen te leven valt,
wacht niet tot je de mama/papa bent die je niet wilde worden,
wacht niet tot je de collega bent waarmee niemand wil en kan samenwerken
wacht niet tot je op 40-jarige leeftijd al aftelt naar je pensioen...

INVESTEER nu in JEZELF &  in eigen GELUK
want dit ligt enkel in jouw handen!

Investeer in jezelf... 

je bent het waard!

Burn-out preventie & verzorging

 • een actief genezingsprogramma waarbij de fysieke conditie op peil gebracht wordt, 
 • omdenken van niet-helpende gedachten
 • het informeren en betrekken van de kinderen in het genezingsproces
 • zelfzorg op volle toeren
 • energievreters versus energiegevers
 • stressreductie door diverse ontspanningstechnieken
 • conflicthantering en assertiviteit
 • verbindend communiceren
 • eigen kwaliteiten inzetten
 • time-management
 • slaapstoornissen
 • traumaverwerkingen
 • re-integratie & terugvalpreventie

Nood aan ontspanning?

 • andullatietherapie op maat van elke cliënt: infraroodwarmte en zachte trillingen zorgen voor ultieme ontspanning in de diepste vezels van het lichaam. Het helpt pijnen reduceren, spanningen los te laten en slaapstoornissen te vermijden. (20 euro/30 min)
 • anti-stress-massage: hoofd, nek, schouders en rug worden behandeld ter bevordering van stress-reductie  (25 euro/ 25 min)
 • lichaamsmassage: lichaamsmassage ter bevordering van stress-reductie. (50 euro/ 45 min)
 • voetreflexologie/-massage en aromatherapie ter ondersteuning van het ontspanningsproces 

        (15 euro/ 20 min)


Familie & Systeem-opstellingen

Een opstelling biedt ons een ruimere kijk op wat schort. 
Het biedt  inzichten en doorbreekt vaste denkpatronen of  vaste overtuigingen.  Wat wij niet verwerkt krijgen doorheen de jaren belandt in ons hoofd, maken wij een overtuiging van en gaan we naar deze overtuiging handelen. Deze overtuigingen en daaraan gekoppelde gedragingen worden redenen tot piekeren, vaak voor het slapengaan of in stille momenten. Hierdoor is rust vinden erg moeilijk. De aanwezige onrust breidt enkel nog uit onder de vorm van 'vluchten' of verslavingen of boosheid of ... . 
Deze gedragingen leiden vaak tot conflicten die steeds om hetzelfde gaan... waar geen beweging meer in komt.  
De aanleiding kan een uitspraak,  een opmerking, een ruzie, een uitsluiting, een overlijden, een gehoorde ruzie, een belevenis, pestgedrag, een afscheid, een trauma, een scheiding ...  uit de kindertijd zijn. Eentje bewust (al lang) vergeten of verdrongen maar onbewust nog heel erg aanwezig.
Systemisch werk biedt ons dàt puzzelstukje dat nog ontbrak in de oplossingspuzzel. Het brengt ons terug naar de oorzaak van de spanning, waar het ooit begon.  Een 'blinde vlek' wordt zichtbaar waardoor we terug in beweging kunnen komen... waardoor verandering mogelijk is en rust weder kan keren zonder het door te geven aan onze kinderen. Want jouw gedrag wordt als voorbeeldgedrag gekopieerd door jouw kinderen...
Het is nooit te laat...

Deze opstellingen kunnen doorgaan in een 1 op 1 relatie met gebruik van materialen.


Deze opstellingen kunnen doorgaan in groep waarbij gebruik gemaakt wordt van representanten i.p.v. materialen.    

Aanbod voor kinderen/jongeren:

Leer- & studiebegeleiding, traumaverwerking en hooggevoeligheid en individuele zwembegeleiding/ -les
Voor klasgroepen: workshop 'spiegelen' (zie verder 'leerkrachtencoaching').

Voor wie?

Kinderen tussen 4 en 16 jaar 

• Op vraag van ouder(s) en/of van het kind wordt begeleiding geboden aan kleuters jonger dan 4 of  kinderen
ouder dan 16 jaar.

 • Zwembegeleiding (individueel of in mini-groep) 

wordt aangeboden vanaf 5 jaar.


Traumaverwerking

Een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind, beleefd door de bril van het kind, kan het kind even aan het wankelen brengen.

Hierbij denken we aan:   

 • verhuizen
 • gepest worden
 • schoolverandering
 • ziekte
 • verlies
 • scheiding
 • water- & zwemangsten
 • ...

•…


Sommigen kinderen/ jongeren hebben even nood aan extra ondersteuning of 

een hand op hun schouder en een extra duwtje in de rug.

Veelal is die rol niet weggelegd voor de ouder(s) aangezien het kind loyaal blijft t.o.v. zijn/haar ouder(s). 

Kinderen verzwijgen angsten, pijnen, verdriet e.d.

Dit leidt een eigen leven in het kind en dit kan plots de leiding over het zijn & doen overnemen.

Het verwerven van bepaalde inzichten, het ontrafelen van niet-helpende gedachten en feiten, het aanleren en

het trainen van bepaalde sociale vaardigheden, … kunnen het kind weer op de rails krijgen.*

*Indien de coaching niet volstaat, kan een doorverwijzing volgen in onderling overleg. 


Hoogsensitiviteit

“Ik snap de wereld

maar de wereld snapt mij niet.”

Stelt jouw kind heel wat levensvragen?

Heeft hij/zij een (té) sterk rechtvaardigheidsgevoel?

Is hij/zij gevoelig voor geuren, licht, textiel…?

Lijkt hij/zij eenzaam op de speelplaats of in de klas?

Heeft hij/zij een brede kennis, een ‘tic nerveux’, een sterk buikgevoel…?

Dan heb je geluk! Dat talent heet hooggevoeligheid.

Zit jij als ouder even met je handen in het haar?


Leerbegeleiding

Voor wie?

•Leerlingen van de lagere school

•Startende leerlingen in het secundair onderwijs


Wat kan deze begeleiding inhouden?

De inhoud is sterk afhankelijk van de noden van het kind.


We gaan op zoek naar redelijke aanpassingen voor het kind van bepaalde duur, om tot leren te komen. Dit verhoogt het welbevinden en geeft het zelfvertrouwen een boost.

“Zin in leren, zin in leven” 

staat voorop.

Het doel is deze aanpassingen ook te integreren in de dagelijkse thuissituatie en klaswerking.
Deze aanpak maakt hét verschil voor een kind met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie,... maar evenzeer voor kinderen zonder leerstoornis. Kinderen die even de  boot lijken te missen en een inhaalmanoeuvre nodig hebben. We zoeken samen een alternatieve manier om het automatiseren van de leerstof toch te kunnen verkrijgen
De focus ligt niet op het herhaaldelijk blijven oefenen van hetgeen (nog) niet goed lukt en moeilijk blijft en vaak tot discussies leidt in de thuiscontext. Wij gaan talenten/intelligenties benutten om hetgeen nog niet goed lukt toch te automatiseren/oefenen. Denk hierbij aan het automatiseren van splitsingen, letters, spellingsregels en tafels van vermenigvuldiging. 

“Wat ligt het kind dwars waardoor hij/zij nu moeilijk tot leren komt?”

Op zoek naar een andere aanpak, met gebruik van de meervoudige intelligenties van het kind, om een verankering mogelijk te maken en/of een positievere sfeer te creëren. Redelijke aanpassingen op school en thuis, zowel cognitief als emotioneel, worden vooropgesteld om het positief participeren en functioneren te stimuleren.

Kinderen met AD(H)D, DCD, ASS … krijgen hierdoor aandacht op een positieve manier. We gaan samen op zoek waar dit talent concreet inzetbaar is i.p.v. de struikelblok telkens opnieuw te benadrukken.


Neerslachtigheid ...

tracht ik te verhelpen door het aanleren en het trainen van communicatievaardigheden. We leren hierbij vooral: 

* IK- boodschappen formuleren

* Hulpvragen stellen 
  waarin eigen oplossingsvoorstel vervat zit

* Compromissen leren voorstellen en sluiten met ...
* Respecteren van eigen grenzen én andermans grenzen

* Zelfstandigheid bevorderen, 
* Positief zelfbeeld verder opbouwen, 
* Verschil tussen feiten en interpretaties zien en trainen, 
*  Helpende gedachten oefenen, 
* Eigen stressniveau reduceren, 
* Leren ontspannen
* …


Bijzonderheden:

Indien de situatie zich ertoe leent, trekken we het bos in (gelegen aan de thuispraktijk te Kluisbergen) 
voor de coachsessie. 
Deze context biedt extra rust, gemak van praten en ruimte.


Samen op weg...

Ik ga op weg met uw kind en herkader de  “bijzonderheid” naar een uniek, gezond talent.


We gaan samen op zoek waar dit talent inzetbaar is en hoe we dit talent verder kunnen ontwikkelen.
De communicatieve vaardigheden die instaan voor de verdere ontwikkeling van deze gave worden getraind.

Ik voorzie regelmatig gesprekken met de ouder(s) en ik werk, op vraag van de ouder(s), 
ook samen met de school en/of CLB. Ik kom tot op de klasvloer, indien gewenst.


Begeleiding tot op de klasvloer

Leerkrachtencoaching

Zit je even als leerkracht met je handen in het haar:


* Een leerling liep een trauma op en je weet er geen blijf mee...

* Een bepaalde gedraging van een leerling heeft grote invloed op de ganse klassfeer en –groep ...

* Een leerling vraagt voortdurend de aandacht ten koste van de anderen uit de klas ...

* Een leerling heeft een specifieke maatregel nodig maar je weet niet waar te beginnen…

Bewaak je eigen draagkracht en vraag even extra hulp in de klas. Lichtpuntcoaching maakt jouw werk even lichter en laat jou opnieuw lichtpuntjes zien.

Bewaak je eigen grenzen en draagkracht

Lichtpuntcoaching maakt jouw werk even
lichter en laat jou opnieuw 
lichtpuntjes zien. 
Het schenkt jou opnieuw wat ademruimte en tijd. 


Zorg op maat... 

ook voor de leerkracht

Lichtpunt ondersteunt je in:
- lesgeven onder de vorm van co-teaching
- aanpassingen/ extra zorg concreet uitwerken 
- aanpassingen integreren in de klaswerking
- het kind zelfstandig laten werken met de tijdelijke aanpassing

De ondersteuningsvraag kan komen van 
* de leerkracht
* de school of 
* ouder(s) & kind
De aanvrager bekostigt de hulp.


Zwem- & waterbegeleiding

Ik bied zwemlessen aan op maat van uw kind. 
We overwinnen angsten en onzekerheden in het water door een sterke vertrouwensband op te bouwen als startpunt. Van hieruit werken we samen toe naar het verwerven van een officieel zwembrevet.  
Zwemtechnieken worden aangeleerd op een speelse en kindvriendelijke manier. 
De lessen worden aangeboden in een mini-groepje of in een 1-1 relatie in een privé- binnenzwembad te Ronse.

 

Voor wie? 

 • voor de oudste kleuters (vanaf 5 jaar)
 • voor lagere schoolkinderen


 

Wanneer? 

 • 3 woensdagen per maand, maandagavond, dinsdagavond, zaterdag
 • lessen van 30 min.
 •  lesuren op woensdagen tussen 13u00 en 16u30, avondlessen vanaf 16u45 tot 19u45, zaterdagen 9u tot 14u.

Familie-opstellingen Systeemopstellingen

Een opstelling biedt kinderen een ruimere kijk op wat schort. Het biedt hen inzichten en doorbreekt hun vaste denkpatronen of  hun vaste overtuigingen.  Wat kinderen niet verwerkt krijgen doorheen de jaren belandt in het hoofd en worden redenen tot piekeren, vaak voor het slapengaan of in stille momenten. Hierdoor is rust vinden erg moeilijk. De aanwezige onrust breidt enkel nog uit. Dit uit zich in hun gedrag en in toenemende conflicten.  De aanleiding kan een uitspraak,  een opmerking, een ruzie, een uitsluiting, een overlijden, een gehoorde ruzie, een belevenis, een afscheid van een vriend(in) of school, ...  zijn.
Systemisch werk biedt ons dàt puzzelstukje dat nog ontbrak in de oplossingspuzzel. Het brengt ons terug naar de oorzaak van de spanning, waar het ooit begon.  Een 'blinde vlek' wordt zichtbaar waardoor het kind terug in beweging kan komen... waardoor verandering mogelijk is en rust weder kan keren.

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/