aanbod voor Volwassenen

Investeer in jezelf... 

je bent het waard!

Burn-out preventie & verzorging

 • een actief genezingsprogramma waarbij de fysieke conditie op peil gebracht wordt, 
 • omdenken van niet-helpende gedachten
 • het informeren en betrekken van de kinderen in het genezingsproces
 • zelfzorg op volle toeren
 • energievreters versus energiegevers
 • stressreductie door diverse ontspanningstechnieken
 • conflicthantering en assertiviteit
 • verbindend communiceren
 • eigen kwaliteiten inzetten
 • time-management
 • slaapstoornissen
 • traumaverwerkingen
 • re-integratie & terugvalpreventie

Familie & Systeem-opstellingen

Een opstelling biedt ons een ruimere kijk op wat schort. 
Het biedt  inzichten en doorbreekt vaste denkpatronen of  vaste overtuigingen.  Wat wij niet verwerkt krijgen doorheen de jaren belandt in ons hoofd, maken wij een overtuiging van en gaan we naar deze overtuiging handelen. Deze overtuigingen en daaraan gekoppelde gedragingen worden redenen tot piekeren, vaak voor het slapengaan of in stille momenten. Hierdoor is rust vinden erg moeilijk. De aanwezige onrust breidt enkel nog uit onder de vorm van 'vluchten' of verslavingen of boosheid of ... . 
Deze gedragingen leiden vaak tot conflicten die steeds om hetzelfde gaan... waar geen beweging meer in komt.  
De aanleiding kan een uitspraak,  een opmerking, een ruzie, een uitsluiting, een overlijden, een gehoorde ruzie, een belevenis, pestgedrag, een afscheid, een trauma, een scheiding ...  uit de kindertijd zijn. Eentje bewust (al lang) vergeten of verdrongen maar onbewust nog heel erg aanwezig.
Systemisch werk biedt ons dàt puzzelstukje dat nog ontbrak in de oplossingspuzzel. Het brengt ons terug naar de oorzaak van de spanning, waar het ooit begon.  Een 'blinde vlek' wordt zichtbaar waardoor we terug in beweging kunnen komen... waardoor verandering mogelijk is en rust weder kan keren zonder het door te geven aan onze kinderen. Want jouw gedrag wordt als voorbeeldgedrag gekopieerd door jouw kinderen...
Het is nooit te laat...

Deze opstellingen kunnen doorgaan in              een 1 op 1 relatie met gebruik van materialen.


Deze opstellingen kunnen doorgaan in groep waarbij gebruik gemaakt wordt van representanten i.p.v. materialen. 

Groepsopstellingen gaan door elke eerste woensdag van de maand van 19u tot 21u. 

Inschrijven op voorhand is verplicht.   

Aanbod voor KINDEREN / JONGEREN:

Leer- & studiebegeleiding,
trauma- & stressverwerking
(hoog)gevoeligheid
individuele zwembegeleiding & -les

Voor wie?

Kinderen tussen 8 en 16 jaar 

• Op vraag van ouder(s) en/of van het kind wordt begeleiding geboden aan kinderen jonger dan 8 of  kinderen
ouder dan 16 jaar.

 • Zwembegeleiding (individueel of in mini-groep) 

wordt aangeboden vanaf 5 jaar.


Zwem- & waterbegeleiding

Ik bied zwemlessen aan op maat van uw kind. 
We overwinnen angsten en onzekerheden in het water door een sterke vertrouwensband op te bouwen als startpunt. Van hieruit werken we samen toe naar het verwerven van een officieel zwembrevet.  
Zwemtechnieken en -vaardigheden worden aangeleerd op een speelse en kindvriendelijke manier. 
De lessen worden aangeboden in een mini-groepje of (uitzonderlijk) in een 1-1 relatie in een privé- buitenzwembad te Kluisbergen van april tot en met oktober.

Voor wie? 

 • voor oudste kleuters (vanaf 5 jaar)
 • voor lagere schoolkinderen


Wanneer? 

 • lessen van 30 min.
 • tussen april tot en met oktober, op woensdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen.


        
 

Extra zomeraanbod: intensieve zwemweek

Elke zwemmer zwemt dagelijks gedurende 5 dagen. Door de dagelijkse herhaling van technieken en oefeningen gaat het automatiseren sneller, wint het kind sneller vertrouwen in het water.
Kostprijs: 180 euro voor de 5-daagse training

Intensieve zwemweek 1: van zaterdag 1 juli 2023 tot en met 6 juli 2023; namiddag, lessen mogelijk tussen 15u en 17u  (te Kluisbergen)

Intensieve zwemweek 2: van donderdag 6 juli tot en met 10 juli; voormiddag  

lessen mogelijk tussen 9u en 11u ( te Kluisbergen)
 

Intensieve zwemweek 3a: van woensdag 2 augustus tot en met 6 augustus; voormiddag  

lessen mogelijk tussen 9u en 11u ( te Kluisbergen) 

 

Intensieve zwemweek 3b: van woensdag 2 augustus tot en met 6 augustus; namiddag 
lessen mogelijk tussen 16u en 18u ( te Kluisbergen) 


 

Intensieve zwemweek 4: van donderdag 11 augustus tot en met 15 augustus; voormiddag  

lessen mogelijk tussen 9u en 11u ( te Kluisbergen) 

Intensieve zwemweek 5: OP 6/09 (tussen 15u en 16u), 8/09 (tussen 16u30 en 17u30), 9/09 (tussen 10u en 11u), 10/09 (tussen 10u en 11u) en 13/09 (tussen 15u en 16u)

Intensieve zwemweek 6: OP 15/09 (tussen 16u30 en 17u30), 16/09 (tussen 10u en 11u), 17/09 (tussen 10u en 11u), 20/09 (tussen 15u en 16u) en 23/09 (tussen 10u en 11u)

Intensieve zwemweek 7: van vrijdag 27/10 (tussen 16u30 en 17u30), zaterdag 28/10 (tussen 11u en 12u), zondag 29/10 (tussen 11u en 12u), maandag 30/10 (tussen 11u en 12u), dinsdag 31/10 (tussen 11u en 12u)

Schrijf tijdig in via deze link:

https://forms.gle/cTAL6H5Trz3ZG7F87
 

Praktische zweminfo gewenst?

Info verkrijg je door bovenstaande inschrijvingslink aan te klikken.
Nog zaken onduidelijk?
Neem contact met me op! 0472/57.25.44Traumaverwerking

Een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind, beleefd door de bril van het kind, kan het kind even aan het wankelen brengen.

Hierbij denken we aan:   

 • verhuizen
 • gepest worden
 • schoolverandering
 • ziekte
 • verlies
 • scheiding
 • water- & zwemangsten
 • ...

•…


Sommigen kinderen/ jongeren hebben even nood aan extra ondersteuning of 

een hand op hun schouder en een extra duwtje in de rug.

Veelal is die rol niet weggelegd voor de ouder(s) aangezien het kind loyaal blijft t.o.v. zijn/haar ouder(s). 

Kinderen verzwijgen angsten, pijnen, verdriet e.d.

Dit leidt een eigen leven in het kind en dit kan plots de leiding over het zijn & doen overnemen.

Het verwerven van bepaalde inzichten, het ontrafelen van niet-helpende gedachten en feiten, het aanleren en

het trainen van bepaalde sociale vaardigheden, … kunnen het kind weer op de rails krijgen.*

*Indien de coaching niet volstaat, kan een doorverwijzing volgen in onderling overleg. 


Hoogsensitiviteit

“Ik snap de wereld

maar de wereld snapt mij niet.”

Stelt jouw kind heel wat levensvragen?

Heeft hij/zij een (té) sterk rechtvaardigheidsgevoel?

Is hij/zij gevoelig voor geuren, licht, textiel…?
Nemen bepaalde emoties plots de bovenhand?

Lijkt hij/zij eenzaam op de speelplaats of in de klas?

Heeft hij/zij een brede kennis, een ‘tic nerveux’, een sterk buikgevoel…?

Dan heb je geluk! Dat talent heet (hoog)gevoeligheid.


Lichtpuntcoaching helpt je graag verder in deze zoektocht.Leerbegeleiding

Voor wie?

•Leerlingen van de lagere school

•Startende leerlingen in het secundair onderwijs


Wat kan deze begeleiding inhouden?

De inhoud is sterk afhankelijk van de noden van het kind.


We gaan op zoek naar redelijke aanpassingen voor het kind van bepaalde duur, om tot leren te komen. Dit verhoogt het welbevinden en geeft het zelfvertrouwen een boost.

“Zin in leren, zin in leven” 

staat voorop.

Het doel is deze aanpassingen ook te integreren in de dagelijkse thuissituatie en klaswerking.
Deze aanpak maakt hét verschil voor een kind met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie,... maar evenzeer voor kinderen zonder leerstoornis. Kinderen die even de  boot lijken te missen en een inhaalmanoeuvre nodig hebben. We zoeken samen een alternatieve manier om het automatiseren van de leerstof toch te kunnen verkrijgen
De focus ligt niet op het herhaaldelijk blijven oefenen van hetgeen (nog) niet goed lukt en moeilijk blijft en vaak tot discussies leidt in de thuiscontext. Wij gaan talenten/intelligenties benutten om hetgeen nog niet goed lukt toch te automatiseren/oefenen. Denk hierbij aan het automatiseren van splitsingen, letters, spellingsregels en tafels van vermenigvuldiging. 

“Wat ligt het kind dwars waardoor hij/zij nu moeilijk tot leren komt?”

Op zoek naar een andere aanpak, met gebruik van de meervoudige intelligenties van het kind, om een verankering mogelijk te maken en/of een positievere sfeer te creëren. Redelijke aanpassingen op school en thuis, zowel cognitief als emotioneel, worden vooropgesteld om het positief participeren en functioneren te stimuleren.

Kinderen met AD(H)D, DCD, ASS … krijgen hierdoor aandacht op een positieve manier. We gaan samen op zoek waar dit talent concreet inzetbaar is i.p.v. de struikelblok telkens opnieuw te benadrukken.


Neerslachtigheid ...

tracht ik te verhelpen door het aanleren en het trainen van communicatievaardigheden. We leren hierbij vooral: 

* IK- boodschappen formuleren

* Hulpvragen stellen 
  waarin eigen oplossingsvoorstel vervat zit

* Compromissen leren voorstellen en sluiten met ...
* Respecteren van eigen grenzen én andermans grenzen

* Zelfstandigheid bevorderen, 
* Positief zelfbeeld verder opbouwen, 
* Verschil tussen feiten en interpretaties zien en trainen, 
*  Helpende gedachten oefenen, 
* Eigen stressniveau reduceren, 
* Leren ontspannen
* …


Bijzonderheden:

Indien de situatie zich ertoe leent, trekken we het bos in (gelegen aan de thuispraktijk te Kluisbergen) 
voor de coachsessie. 
Deze context biedt extra rust, gemak van praten en ruimte.


Samen op weg...

Ik ga op weg met uw kind en herkader de  “bijzonderheid” naar een uniek, gezond talent.


We gaan samen op zoek waar dit talent inzetbaar is en hoe we dit talent verder kunnen ontwikkelen.
De communicatieve vaardigheden die instaan voor de verdere ontwikkeling van deze gave worden getraind.

Ik voorzie regelmatig gesprekken met de ouder(s) en ik werk, op vraag van de ouder(s), 
ook samen met de school en/of CLB. Ik kom tot op de klasvloer, indien gewenst.


Familie-opstellingen Systeemopstellingen

Een opstelling biedt kinderen een ruimere kijk op wat schort. Het biedt hen inzichten en doorbreekt hun vaste denkpatronen of  hun vaste overtuigingen.  Wat kinderen niet verwerkt krijgen doorheen de jaren belandt in het hoofd en worden redenen tot piekeren, vaak voor het slapengaan of in stille momenten. Hierdoor is rust vinden erg moeilijk. De aanwezige onrust breidt enkel nog uit. Dit uit zich in hun gedrag en in toenemende conflicten.  De aanleiding kan een uitspraak,  een opmerking, een ruzie, een uitsluiting, een overlijden, een gehoorde ruzie, een belevenis, een afscheid van een vriend(in) of school, ...  zijn.
Systemisch werk biedt ons dàt puzzelstukje dat nog ontbrak in de oplossingspuzzel. Het brengt ons terug naar de oorzaak van de spanning, waar het ooit begon.  Een 'blinde vlek' wordt zichtbaar waardoor het kind terug in beweging kan komen... waardoor verandering mogelijk is en rust weder kan keren.

Workshop:

'Ik voel (me) goed.'

 • Welke spanningen voel ik aan? 
 • Welke zintuigen sturen mij onbewust?
 • Wat moet ik met dat 'voelen'?
 • Hoe zet ik 'voelen' positief in?
 •  Welk copingmechanisme zet ik vaak in? Word ik stil, boos, verdrietig, rumoerig & druk, ...
 • Hoe reageert mijn omgeving hierop?
 • Wat heb ik nodig van mijn context als ik het copingmechanisme hanteer?


Kinderen leren zichzelf bewuster kennen op een creatieve & ervaringsgerichte manier.

Houd deze website in de gaten voor data waarop deze workshop aangeboden wordt.

Praktische info:

 • Coburgstraat 1 bus 502 te Oudenaarde
 • voor kinderen van 8 tot 14 jaar
 • kostprijs: 110 euro  
 • inbegrepen: drank &  tussendoortje
 • benodigdheden: lunchpakket, pantoffels/dikke sokken, hoofdtelefoon, yogamatje,  1 'oude' maar niet versleten kous, speelkledij.


Inschrijven doe je door een mailtje te versturen met naam en geboortedatum van uw kind. Klik hiervoor op onderstaande knop.